best free website templates
#panel

Panel

Panel diskusija pod nazivom „Hello, {IT} World!“ tiče se tematike karijernog puta mladih.

Panelisti su zaposleni iz kompanija sponzora, mahom mendžeri koji rade u oblasti ljudskih resursa(Hiring) ili zaposleni na nekoj drugoj poziciji (IT stručnjak), koji su prošli put od studenta, preko prakse do zaposlenja i napredovanja.

Svako od njih će opisati svoj put, ili dati savete studentima šta je najbolja praksa, tips and tricks za intervjue, šta svako treba da zna pre nego što se pojavi na intervjuu za posao?
Kako preći prepreke koje ih očekuju na putu stvaranja karijere?
Teme koje će biti obuhvaćene se tiču toga odakle i kako početi, pa sve do toga kada je vreme da kažemo „to je to“, ili za to nikada nije vreme?

Adresa

Trg Dositeja Obradovića 6,   21000, Novi Sad, Serbia

Kontakt

Email:
kontakt@watfoi.org
Telefon: 062635636