website creation software

O NAMA 

UKRATKO O KONFERENCIJI

Cilj projekta je da omogući komunikaciju između kompanija i studenata, priušti studentima neformalno obrazovanje, upozna ih sa savremenim tokovima i trendovima u oblasti informacionih tehnologija i nadogradi njihova znanja i veštine.

NAŠA MISIJA 

Konferencija će težiti ka praćenju potreba tržišta i novih tehnologija, širenju na čitav region i kreiranju univerzalnog komunikacionog kanala između kompanija i studenata, te podršci neformalnog obrazovanja.
We are the FUTURE of IT je konferencija čiji je cilj stvaranje konkretnih preduslova za upoznavanje studenata sa prioritetno praktičnim znanjima i veštinama u oblasti informacionih tehnologija. Pored osnovnog cilja proširivanja akademskog obrazovanja, cilj konferencije je i upoznavanje studenata sa načinima i uslovima poslovanja IT kompanija, a sve kako bi što
lakše stupili na poslovno tržište. Konferencija podržava ambiciozne, uporne i studente željne znanja, te neguje akademske vrednosti.

OPŠTI CILJ

Cilj projekta je da okupi studente iz IT sektora sa svih fakulteta u Srbiji radi:
Razmene informacija i iskustava, različitim načinima pristupa i rešavanja konkretnih problema u oblasti informacionih tehnologija, Upoznavanja sa načinom rada i poslovanjem IT kompanija u Srbiji, sticanja novih znanja i veština, ličnog kontakta i upoznavanja sadašnjih studenata, i ljudi iz privrede, uspostavljanja trajnog profesionalnog kontakta i buduće očekivane saradnje.

ORGANIZACIONI TIM

Aleksandar Koprivica

Founder / Managing Director

Miloš Čovilo

CTO / Web Development

Marko Crnić

CSO / Web Development

Sara Havzi

CMO

Marko Popić

VP Marketing

Maja Karanović

Head of sponsorship

Nikola Knežević

Head of Event Management

Danilo Nikolić

Executive Assistant to the CMO

Valerija Živanović

CDO

Adresa

Trg Dositeja Obradovića 6,   21000, Novi Sad, Serbia

Kontakt

Email:
kontakt@watfoi.org
Telefon: 062635636