UKRATKO O NAMA

 

WATFOI u jednom smislu predstavlja naziv prve studentske IT konferencije u Srbiji, iz koje je kasnije nastao čitav niz događaja. Sa druge strane, WATFOI predstavlja kako nas, tako i tebe koji čitaš ovo, bilo da si student ili predstavnik kompanije. Ta reč okuplja sve nas oko jedne zajedničke osobine, a to je briga o budućnosti. Zadatak nas 25 koji činimo organizacioni tim je isključivo da obezbedimo da se u isto vreme i na istom mestu nađeš sa ljudima koji će sasvim sigurno ostaviti trag na tvoju dalju karijeru. Ostatak budućnosti sam pišeš!

 NAŠA MISIJA

We are the FUTURE of IT je konferencija čiji je cilj stvaranje konkretnih preduslova za upoznavanje studenata sa prioritetno praktičnim znanjima i veštinama u oblasti informacionih tehnologija. Pored osnovnog cilja, cilj konferencije je i upoznavanje studenata sa načinima i uslovima poslovanja IT kompanija, a sve to kako bi što lakše stupili na poslovno tržište. Konferencija podržava ambiciozne, uporne i studente željne znanja, te neguje akademske vrednosti.

Konferencija će težiti ka praćenju potreba tržišta i novih tehnologija, širenju na čitav region i kreiranju univerzalnog komunikacionog kanala između kompanija i studenata, te podršci neformalog obrazovanja.

OPŠTI CILJ

Cilj projekta je da okupi studente IT sektora sa svih fakulteta u Srbiji radi razmene informacija i iskustava različitim načinima pristupa i rešavanja konkretnih problema u oblasti informacionih tehnologija, upoznavanja sa načinom rada i poslovanjem IT kompanija u Srbiji, sticanja novih znanja i veština, ostvarivanja ličnog kontakta i upoznavanja sa ljudima iz privrede, kao i uspostavljanja trajnog profesionalnog kontakta i buduće očekivane saradnje.

ORGANIZACIONI TIM

Aleksandar Koprivica

Founder and Managing Director

Sara Havzi

Sara Havzi

Chief Operating Officer

Danilo Nikolić

Corporate Relationship Manager

Maja Karanović

PR and Digital Communications

Nikola Knežević

Sponsorship
Manager

Vanja Živanović

Creative
Director