free site maker

#WATFOI 2017

#WATFOI 2017

STATISTIKA 2017

220

STUDENATA

11

PREDAVANJA

12

SPONZORA

INTERESOVANJA STUDENATA

Na osnovu ankete koja je sprovedena među 500 studenata saznali smo koje ih
teme zanimaju i na osnovu tih podataka izabrane su teme za konferenciju.
Neke od oblasti za koje su studenti pokazali najveće interesovanje su:

Android development

%

Game development

%

iOS development

%

Data science and Data mining

%

Cloud

%

Freelance

%

SPONZORI 2017

Adresa

Trg Dositeja Obradovića 6,   21000, Novi Sad, Serbia

Kontakt

Email:
kontakt@watfoi.org
Telefon: 062635636